Van SXE9574-A71-00K

Liên hệ báo giá

Phương tiện: Khí nén

Hoạt động: 5/2

Hành động: Sol / Spring

Áp suất hoạt động: 1,8 … 10 bar

Nhiệt độ hoạt động: -15 … 80 ° C

Áp suất hoạt động tối đa: 16 bar