Van tạo chân không pump vmeca M3132

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa -92 kPa

Lưu lượng chân không mở 342 Nl / phút

Áp suất nạp 3 ~ 4 bar (Tối đa 7 bar)

Nhiệt độ -20 ~ 80 ℃

Mức ồn 50 ~ 60 dB

Trọng lượng – Bơm cơ bản 787 g