Van V60A511A-A3000

Liên hệ báo giá

Phương tiện: Khí nén

Kích thước cổng: G1 / 4

Hoạt động: 5/2

Hành động: Sol / Spring

Áp suất hoạt động: 3 … 10 bar

Nhiệt độ hoạt động: -10 … 50 ° C