Vít me 16 bước 16 SFYR01616A2D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm 1000000227

Thương hiệu Công ty sản xuất : TBI MOTION origin taiwan

Loại sản phẩm :Vít me Sê-ri SFY

Đặc điểm Trục vít cuộn tròn có độ chính xác C10 cấp