Vít me 25 bước 10 SFNIL02510T4D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000206

Thương hiệu Công ty sản xuất: TBI MOTION origin taiwan

Loại sản phẩm vít me: SFNI Series

Đặc điểm :Loại mặt bích đai ốc đơn mới * Đường chỉ trái * độ chính xácC10 cấp