Vít me 32 bước 10 SFIR03210T4N

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000193

Thương hiệu Công ty sản xuất:  TBI MOTION origintaiwan

Loại sản phẩm: Vít me ốc Sê-ri SFI có đặc điểm là vít bi cuộn chính xác C10 cấp