Vít me 40 bước 05 SFNIR04005T4D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000200

Thương hiệu Công ty sản xuất :TBI MOTION origintaiwanLoại

Sản phẩm Vít me : SFNI Series

Đặc điểm : dạng mặt bích đai ốc đơn mới chính xácC10 cấp