Vít me đai ốc phi 16 bước 5 SFNIL01605T4D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000203

Thương hiệu Công ty sản xuất :TBI MOTIONorigintaiwan

Loại sản phẩm Vít me : SFNI Series

Đặc điểm :Loại mặt bích đai ốc đơn mới * Đường chỉ trái * độ chính xác C10 cấp