Vít me đường kính trục 20 bước 05 SFNIL02005T4D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000204

Thương hiệu Công ty sản xuất : TBI MOTIONorigintaiwan

Loại sản phẩm Vít me: SFNI Series

Đặc điểm :Loại mặt bích đai ốc đơn mới * Đường chỉ trái *