Xylanh Norgen PRA/882063/MIB/M4/2

Liên hệ báo giá

Phương tiện: Khí nén

Kích thước cổng: G1 / 4

Hoạt động: Tác động kép

Vận hành van: 5/2

Hành động: Sol / Sol

Áp suất hoạt động: 2 … 8 bar