ACL-XYLANH KHÍ NÉN KCC

Liên hệ báo giá

Ap suất hoạt động 10 bar
Kích thước nòng 125/140/150/160/180/200/250/300
Hãng KCC korea
Loại ISO