Liên Hệ:

Với mục tiêu không ngừng phát triển hiện Công Ty đang tuyển dụng các vị trí:

  1. Sales Manager : 01
  2. Sales: 04
  3. Engineering: 02

Mọi chi tiết xin liên hệ

Quốc Anh 

Trân trọng./.