XYLANH KHÍ NÉN AX

Liên hệ báo giá

LINK 3D SẢN PHẨM : 

AXB20-50

AXB25-25

AX32-25

AXE20-75

AXE32-300

AXE40-200

 

Mã sản phẩm: AX

Dòng : Compact tròn

Boresize : 20 -40

Thương hiệu: TPC korea

catalog