Bạc trượt tròn Igus FJUJ-01-40-W

Liên hệ báo giá

Phiên bản: Phiên bản đóng, mặt bích tròn

Vật liệu phần tử trượt: iglidur® J

Vật liệu nhà ở: Nhôm Anodized