Bộ Allen Bradley 1747-AIC

Liên hệ báo giá

Loại:Bộ ghép nối liên kết

MPN:1747-AIC

Mẫu:1747-AIC

Kệ:F-3

Tub 4

Sê-ri:B

Nền bộ điều khiển: SLC 500

Số bộ phận:1747-AIC

Nhà sản xuất: Allen Bradley

Quốc gia/Khu vực sản xuất: Hoa Kỳ