Bộ Allen Bradley 20-COMM-C

Liên hệ báo giá

Loại: Bộ điều hợp giao tiếp

MPN: 20-COMM-C

Mẫu:20-COMM-C

Kệ:F-3 Tub 4Sê-ri:B

Số bộ phận:20-COMM-C

Nhà sản xuất: Allen Bradley

Quốc gia/Khu vực sản xuất: Hoa Kỳ