Bộ driver Inovance SV660

Liên hệ báo giá

  • Cài đặt thân thiện với người dùng
  • Cài đặt và điều chỉnh dễ dàng
  • Vòng lặp hiện tại 4,5 kHz cực nhanh
  • Tắt mô-men xoắn an toàn – SIL3