Bộ Fuji Electric CP31/X

Liên hệ báo giá

Bộ bảo vệ mạch Fuji Electric

CP31/X 3A

3A

250VAC

2,5kA

41-19572