Bộ Fuji Electric CP32FM

Liên hệ báo giá

Bộ bảo vệ mạch Fuji Electric CP32FM/1, 2 cực, 1 Ampe -AC250V, DC125V

-AC240V, DC120V

-50/60 Hz