Bộ Fuji Electric TR-1SN/3

Liên hệ báo giá

Loại:Rơ-le quá tải nhiệt

MPN:TR-1SN/3

Mẫu:TR-1SN/3

Kệ:C-19 Tub 2

Số bộ phận:TR-1SN/3

Nhà sản xuất:Fuji Electric

Quốc gia/Khu vực sản xuất: Nhật Bản