BỘ GẮP CHÂN KHÔNG

Liên hệ báo giá

Air consumption: 208L/Min                   Max Loading Weight: 405N

Max Vacuum Flow: 724L/Min                Pressure Supple: 0.6 Mpa

Max Vacuum Pressure: -80k/Pa             PU Hose: phi 8