Bộ lọc Hydac MF BN 180 AUE 10 E 2.0

Liên hệ báo giá

pmax [thanh] 8.0

Vật liệu lọc BN=Betamiron áp suất thấp

Xếp hạng lọc 10,0

Loại kết nối Ren (inch, ISO 228)

Kích thước kết nối 1 1/4 inch

Chỉ báo tắc nghẽn E=đồng hồ đo áp suất

Bỏ qua 2 thanh

Vật liệu bịt kín NBR=NBR (Perbunan)

Chuyển đổi 0=không chuyển đổi

Tiêu chuẩn 0=không có

Các tính năng khác 0=không có tính năng nào khác