Bộ nguồn IFM DF2101

Liên hệ báo giá

Bảo vệ mô-đun và chọn lọc trong nhà máy và máy móc

Bảo vệ mạch đáng tin cậy cho phép giảm mặt cắt dây

Các mô-đun tiềm năng để nối dây nhanh chóng và dễ dàng có sẵn dưới dạng tùy chọn

Phát hiện nguyên nhân kích hoạt (thông qua IO-Link)

Đo dòng điện và điện áp trong mỗi kênh (thông qua IO-Link)