Bộ thổi Ionlizer invenix IPI-220

Liên hệ báo giá

Model : Ionlizer invenix IPI-220

Phương pháp ứng dụng điện áp Chế độ DAC / Pk-Pk : ±7.0KV

Phương pháp kiểm soát cân bằng ion Giám sát điện áp tấm

Cân bằng ion Điện áp trung bình ±30V (300mm)

Thời gian cần thiết để loại bỏ tĩnh điện (Decay Time) ít hơn 10 giây

Khoảng cách lắp đặt 100mm ~ 1800mm