Bộ trục dẫn hướng truyền động bằng vít me có nắp cover HY

Liên hệ báo giá

  • Bảng trượt nhúng
  • Đường ray kép tích hợp
  • Hỗ trợ môi trường không bụi