Cảm biến GS 61/6D.2,425-S12

Liên hệ báo giá

Sê-ri: 14

Nguyên lý vật lý: Siêu âm

Độ sâu miệng: 80 mm

Chiều rộng miệng: 4 mm