Cảm biến IFM SBT633

Liên hệ báo giá

Phát hiện chính xác dòng chảy trong đường ống

Thích hợp cho dung dịch nước và glycol

Ngăn chặn dòng chảy ngược đáng tin cậy với thời gian phản hồi rất nhanh

Vỏ chắc chắn với mức áp suất rất cao