Cảm biến ISS 118MM/4NC-8E0-M12

Liên hệ báo giá

Dòng 118

Đánh máy. giới hạn phạm vi hoạt động Sn 8 mm

Phạm vi hoạt động Sa 0 … 6,48 mm