Cảm biến Leuze CML720i-T05-160.A-M12

Liên hệ báo giá

Dòng 720

Nguyên lý hoạt động Nguyên lý xuyên thấu

Loại thiết bị

Chứa khối trượt 2x BT-NC

Đo lường đối tượng ứng dụng