Cảm biến New Era PND-6-30

Liên hệ báo giá

Lực ép đùn 14.0N Hành trình 5~15mm
Khối lượng sản phẩm[g] 34g
Tốc độ vận hành tối thiểu -mm/s Tốc độ vận hành tối đa -mm/s
Phạm vi nhiệt độ hoạt động[°] 5〜60゜
Áp suất vận hành tối thiểu[MPa] 0,15MPa Áp suất vận hành tối đa[MPa] 0,7MPa