Cảm biến Norgren 0860810000000000

Liên hệ báo giá

Nhiệt độ hoạt động -25 … 80 ° C, -13 … 176 ° F

Kích thước cổng G1/4

Chứng nhận – WEEE NonWEEE

Phân loại – eClass 11 27271090

Phạm vi 34D

Thương hiệu Norgren