Cảm biến Panasonic DP-M2A

Liên hệ báo giá

Số phần của khóa Digi 1110-1844-ND

Bán hàng tự động hóa công nghiệp của Panasonic

Số sản phẩm của nhà sản xuất DP-M2A

CẢM BIẾN ÁP SUẤT 2KPA NPN ANALOG