Cảm biến Panasonic PM2-LH10

Liên hệ báo giá

Mã hàng: PM2-LH10

Hình dạng: Top sensing

Khoảng cách cảm biến: 2.5 – 8 mm

Vật chuẩn cảm biến: 0.05 mm coper wire (tại khoảng cách 5mm)

LED hiển thị (red):  LED sáng khi ngõ ra ON

Thời gian đáp ứng: 0.8ms or less

Ngõ ra: 2

  • NPN open collector: 5 to 24 VDC, 100 mA max
  • Light-ON  (có vật thì kích ngõ ra)
  • Bảo vệ quá tải: có