Cảm biến tiệm cận cảm ứng hình trụ

Liên hệ báo giá

Cảm biến có các kích thước Ø 8 mm, Ø 12 mm, Ø 18 mm và Ø 30 mm