Con trượt Bosch LWA-052-SNS-FH-E-0

Liên hệ báo giá

Khối chạy con lăn cam được đặc trưng bởi các tính năng sản phẩm sau

Định dạng SNS, kích thước 20, nhôm,

Độ chính xác kinh tế, cấp tải FN