Con trượt Bosch Rexroth KWD-035-FNS-C2-P-1

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi, FNS, cỡ 15,

Thép CS

Tiêu chuẩn chính xác

Tải trước trung bình, không có xích bi