Con trượt dẫn hướng KWE-020-SLS-C1-H-1

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi BSCL, SLS, size 20, thép CS,

Độ chính xác cao

Tải trước thấp