Cổng kết nối IFM AC2482

Liên hệ báo giá

Dễ dàng lắp đặt và đi dây

Khả năng chống sốc và rung cao nhờ bầu đầy đủ

Đèn LED mạnh mẽ hiển thị rõ ràng để hiển thị hoạt động, chức năng và lỗi

Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt

Dừng cuối cơ học để bảo vệ vòng chữ O khỏi bị phá hủy