Công tắc Allen-Bradley 194E-A100-1753-6N AB

Liên hệ báo giá

Công tắc định mức tải cảm ứng 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 A

Tay cầm vận hành IP66/ UL Loại 1/3/3R/12

Thiết bị đầu cuối an toàn ngón tay IP2LX

phiên bản 3 cực và 6 cực; Các cực phụ kiện bổ sung để tạo thành các thiết bị 4, 5, 7 và 8 cực

Cấu hình lắp phía trước/cửa hoặc DIN/đế

Có sẵn trong cấu hình TẮT-BẬT và chuyển đổi

Công tắc kèm theo 3 và 6 cực