Đầu đốt Honeywell BIC, BICA, ZIC

Liên hệ báo giá

Kích thước đầu đốt: 50 đến 200

Công suất: 10 đến 1000 kW