Đế hàn weller 0051503099

Liên hệ báo giá

Chiều dài (Inch) 7.75

Chiều rộng (Inch) 4

Chiều cao (Inch) 3,5

Tổng trọng lượng (lb) 0,905

Thể tích (cu in) 108,5