Đồng hồ áp suất điện tử DPSA

Liên hệ báo giá

Cảm biến áp suất kỹ thuật số độ chính xác cao ▪ Màn hình LCD độ sáng cao. ▪ Độ phân giải cao: 1/1000

▪ Đơn vị áp suất có thể chuyển đổi

– Áp suất hỗn hợp: kPa, kgf / cm2, bar, psi, mmHg, mmH2O, inHg

– Áp suất tiêu chuẩn: kPa, kgf / cm2, bar, psi, Mpa

▪ Các chế độ đầu ra khác nhau: Chế độ trễ, Chế độ chọn một điểm.

2 chế độ đầu ra độc lập, chế độ đầu ra so sánh cửa sổ

▪ Ngăn chặn tiếng ồn cho đầu ra (Thời gian đáp ứng có thể lựa chọn: 2,5, 5, 100, 500ms)

▪ Chức năng tỷ lệ đầu ra tương tự (1-5VDC)

▪ Phân cực nguồn ngược và mạch bảo vệ quá dòng ▪ Chức năng điều chỉnh điểm không

▪ Màn hình giữ đỉnh và đáy