Đồng hồ áp suất khí nén gắn tủ điện PG40

Liên hệ báo giá

Khí nén
Cao  nhất. Áp lực vận hành (MPa) 1.0
Hiện thị giải áp suất (MPa) 0 ~ 1.0

Môi trường xung quanh và nhiệt độ chất lỏng:(℃) -5 ~ 60 (không đóng băng)

Các biện pháp phòng ngừa

▣Kích thước cho đồng hồ đo áp suất bảng điều khiển

Không có rung động có hại hoặc sốc đối với đồng hồ đo áp suất.