Đồng hồ Cảm biến Deltasensor XD500

Liên hệ báo giá

Chiều rộng – Đường tâm – Vị trí cạnh

Tích hợp Ethernet với OPC UA và Modbus TCP

Giao thức mạng công nghiệp tùy chọn

Dễ dàng cài đặt và bảo trì