Hộp số Sesame PGL42

Liên hệ báo giá

Bố trí bánh răng hành tinh

Phản ứng dữ dội 3 ~ 12 phút cung, Giai đoạn đơn, 5 ~ 15 phút cung, Giai đoạn kép

Độ ồn 60~75 dBA/1m

IP65

Dầu bôi trơn tổng hợp