Khớp Nối Trục SHD– Sung IL

Liên hệ báo giá

Thích hợp trục có tốc độ quay cao.
– Độ chĩnh xác và đáp ứng nhanh.
– Đường kính trục: từ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 25.4, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60.
– Momen: max 350N.m