Khớp Nối Trục SRG– Sung IL

Liên hệ báo giá

Momen xoắn định mức: 490 N・m
Bore size: 16 mm to 48 mm
Phản ứng: KHÔNG