Lọc camozzi MX2-3/8-F00

Liên hệ báo giá

Mã hàng hóa : 84811005

Xả ngưng tụ: Xả thủ công bán tự động

Mức độ lọc :25 micron

Hướng dòng chảy :Trái sang phải

Vật liệu : Technopolymer

Gắn : Dọc nội tuyến, treo tường (Bằng kẹp)

Phương tiện hoạt động : Khí nén