mỏ hàn weller T0054442899

Liên hệ báo giá

Kích thước mẹo

1,2×0,4mm

Tính năng thiết bị hàn

uốn cong 30 °

Những thứ có liên quan

WEL.WD1000,

WEL.WD1000T,

WEL.WP80,

WEL.WSD81,

WEL.WSP80