Motor chống cháy nổ IEC Cemp

Liên hệ báo giá

Kích thước khung hình từ 63 đến 355 (IEC)

Công suất từ ​​0,12 đến 375kW

Ba pha 1 hoặc 2 tốc độ

Một pha (kích thước khung 63 – 100)

400V, 50Hz

Cực: 2, 4, 6, 8